Regulamin spotkań Drugie Życie Książki

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się spotkania Drugie Życie Książki, polegające na bezgotówkowej wymianie książek pomiędzy uczestnikami wydarzenia.

§ 2

Wydarzenie organizowane jest przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. Inicjatywa działa w porozumieniu z innymi podmiotami na postawie partnerstwa. Współpraca ma na celu usprawnienie organizacji wydarzeń oraz ich odpowiednią oprawę marketingową.

§ 3

Podstawowe zasady wydarzeń Drugie Życie Książki, to:

1. Podczas wydarzeń Drugie Życie Książki następuje jedynie, tylko i wyłącznie WYMIANA książek. Wszelkie transakcje gotówkowe są niedopuszczalne. Książki nie mogą być wymieniane z zamiarem ich późniejszego odsprzedania.

2. Na wydarzenie Drugie Życie Książki wstęp mają jedynie Uczestnicy, którzy przynoszą książki na wymianę. Przyjście bez własnego wkładu w wydarzenie nie jest akceptowane.

3. Wymiana następuje 1:1, na wstępie liczymy książki – każdy z Uczestników dostaje naklejki z liczbą książek, które przyniósł (wydanych przed 1995 rokiem i po 1995 roku). Przy wyjściu kontrolujemy liczbę wyniesionych książek z tą na naklejkach. W przypadku akcji specjalnych wydawane są kupony zgodne z ilością przyniesionych książek, które należy oddać Organizatorom 1:1 w momencie zabierania książki przyniesionej przez innego Uczestnika akcji.

4. Obowiązuje limit wymienianych książek, których maksymalna liczba to 10 sztuk. Książki wydane przed rokiem 1995 wymienić można jedynie na inne książki wydane przed rokiem 1995; książki wydane po roku 1995 wymienić można na dowolne dostępne pozycje znajdujące się na wymianie.

5. Należy przynosić jedynie książki, które nie są zniszczone. Organizatorzy nie przyjmują podręczników szkolnych i akademickich, broszur i dodatków do gazet, poradników, atlasów itp. – skupiamy się na beletrystyce. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu książki do wymiany podejmuje obsługa stoiska.

6. Za wyjątkiem wymian specjalnych w językach obcych, na wydarzenie Drugiego Życia Książki przynosić można wyłącznie książki w języku polskim.

7. Książki, które nie zostaną wymienione zachowane zostaną na kolejną edycję Drugiego Życia Książki lub przekazane potrzebującym bibliotekom lub innym instytucjom.

8. Każdy uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć z jego wizerunkiem na profilu Bookeriada i Krakowskie Biuro Festiwalowe na Facebooku (oraz na otagowanie), na stronach internetowych www.biurofestiwalowe.pl, www.miastoliteratury.pl, www.drugiezycieksiazki.pl oraz w notatkach prasowych.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

POBIERZ REGULAMIN