17
luty

Drugie życie książki

Spotykamy się o godz. 15:00 w Pawilonie Wyspiańskiego.
10
marca

Edycja specjalna – wymiana książek w różnych językach

Spotykamy się o godz. 15:00 w księgarni Massolit Books&Cafe i wymieniamy się książkami w różnych językach.
31
marca

Edycja specjalna – Festiwal Komiksu

Spotykamy się o godz. 15:00 w Artetece (ul. Rajska 12) i wymieniamy się komiksami oraz powieściami graficznymi.
28
kwietnia

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (Rajska 1) w ramach Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”.
12
maja

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 14:00 w antykwariacie  Szafa Pełna Książek (ul. Krakusa 7)
6-9
czerwca

Edycja Specjalna – Festiwal Miłosza

W centrum festiwalowym podczas Festiwalu Miłosza znajdziecie nasz regał bookcrossingowy.
16
czerwca

Edycja specjalna – Festiwal Literatury dla Dzieci

Spotykamy się o godz. 14:00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (ul. Konopnickiej 26) i wymieniamy się książkami dla dzieci.
28
lipca

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15:00 w Bibliotece Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK (ul. Lipowa 4).
18
sierpnia

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15:00 w NOWEJ Księgarni na os. Zgody 7.
15
września

Edycja specjalna – Urodziny Stanisława Lema

Spotykamy się o godz. 15:00 w Pawilonie Wyspiańskiego.
13
października

Edycja Specjalna – Noc poezji

Spotykamy się o godz. 15:00 w Pawilonie Wyspiańskiego i wymieniamy się książkami z poezją.
21-27
października

Edycja Specjalna – Festiwal Conrada

W centrum festiwalowym podczas Festiwalu Conrada znajdziecie nasz regał bookcrossingowy.
17
listopada

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15:00 w Pawilonie Wyspiańskiego.
8
grudnia

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15:00 w Pawilonie Wyspiańskiego.

17
February

Second Life of a Book

We will meet at 3.00 p.m. at the Wyspiański Pavilion
10
March

Special Edition – exchange of books in different languages

We will meet at 3.00 p.m. at Massolit Books&Cafe. We will exchange books in different languages.
31
March

Special Edition – Krakow Comic Book Festival

We will meet at 3.00 p.m. at Arteteka (12 Rajska Street). We will exchange comic books and graphic novels.
28
April

Second Life of a Book

We will meet at 3 p.m. at the Regional Public Library (1 Rajska Street). The book exchange will take place within the Book and Rose Małopolska Book Days.
12
May

Second Life of a Book

We will meet at 2.00 p.m. at the second-hand bookshop Szafa Pełna Książek (7 Krakusa Street).
6-9
June

Special Edition – Miłosz Festival

You will find our bookcrossing shelves at the Festival Centre during the Miłosz Festival.
16
June

Special Edition – Children’s Literature Festival

We will meet at 2.00 p.m. at Manggha Museum of Japanese Art and Technology (26 Konopnickiej Street). We will exchange books for children.
28
July

Second Life of a Book

We will meet at 3.00 p.m. at the Museum of Contemporary Art MOCAK Library (4 Lipowa Street)
18
August

Second Life of a Book

We will meet at 3.00 p.m. at NOWA Bookstore (7 Zgody Estate).
15
September

Special Edition – Stanislaw Lem’s Birthday

We will meet at 3.00 p.m. at the Wyspiański Pavilion.
13
October

Special Edition – Poetry Night

We will meet at 3.00 p.m. at the Wyspiański Pavilion. We will exchange poetry books.
21-27
October

Special Edition – Conrad Festival

You will find our bookcrossing shelves at the Festival Centre during the Conrad Festival.
17
November

Second Life of a Book

We will meet at 3.00 p.m. at the Wyspiański Pavilion.
8
December

Second Life of a Book

We will meet at 3.00 p.m. at the Wyspiański Pavilion.