23
luty

Drugie życie książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego (pl. Wszystkich Świętych 2).
21
marca

Edycja specjalna – Międzynarodowy Dzień Frankofonii

 (WYDARZENIE ODWOŁANE)
25
kwietnia

Edycja specjalna – Książka i Róża

Spotykamy się o godz. 15.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (ul. Rajska 1). Wyjątkowo w sobotę!
24
maja

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego (pl. Wszystkich Świętych 2).
4-7
czerwca

Festiwal Miłosza

W centrum festiwalowym w Starym Teatrze (MICET) podczas Festiwalu Miłosza znajdziecie nasz regał bookcrossingowy.
21
czerwca

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego (pl. Wszystkich Świętych 2).
26
lipca

Edycja specjalna Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK

Spotykamy się o godz. 15.00 w Bibliotece Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK (ul. Lipowa 4).
23
sierpnia

Edycja specjalna w Nowej Hucie

Spotykamy się o godz. 15.00 w Cafe NOWA Księgarnia (os. Zgody 7).
13
września

Drugie Życie Książki – Urodziny Lema

Spotykamy się o godz. 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego (pl. Wszystkich Świętych 2) i wymieniamy się przede wszystkim fantastyką, ale również innymi gatunkami.
11
października

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego (pl. Wszystkich Świętych 2).
19-25
października

Festiwal Conrada

W centrum festiwalowym podczas Festiwalu Conrada (Pałac Czeczotka) znajdziecie nasz regał bookcrossingowy.
22
listopada

Drugie Życie Książki – Dzień dobry ICE Kraków

Spotykamy się o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Zapraszamy rodziny z dziećmi – będziemy wymieniać się przede wszystkim książkami dla dzieci, ale przyjmujemy również literaturę dla dorosłych.
13
grudnia

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego (pl. Wszystkich Świętych 2).

Second Life of a Book 2020 – Schedule of exchange

 

23
February

Second Life of a Book

We meet at 15:00 in the Wyspiański Pavilion (pl. Wszystkich Świętych 2).
21
March

Special edition International Francophonie Day

(THE EVENT HAS BEEN CANCELLED)
25
April

Special edition Book and Rose

We meet at 15:00 in the Provincial Public Library (ul. Rajska 1). Exceptionally on Saturday!
24
May

Second Life of a Book

We meet at 15:00 in the Wyspiański Pavilion (pl. Wszystkich Świętych 2).
4-7
June

Miłosz Festival

You will find our book swap bookcase at the Miłosz Festival, in the festival centre located in the National Old Theatre (MICET).
21
June

Second Life of a Book

We meet at 15:00 in the Wyspiański Pavilion (pl. Wszystkich Świętych 2).
26
July

Special edition MOCAK Museum of Contemporary Art

We meet at 15:00 at the Library of MOCAK Museum of Contemporary Art (ul. Lipowa 4).
23
August

Special edition in Nowa Huta

We meet at 15:00 at Cafe NOWA Księgarnia (os. Zgody 7).
13
September

Second Life of a Book Stanisław Lem’s Birthday

We meet at 15:00 in the Wyspiański Pavilion (pl. Wszystkich Świętych 2) and we exchange primarily science-fiction, but also other genres.
11
October

Second Life of a Book

We meet at 15:00 in the Wyspiański Pavilion (pl. Wszystkich Świętych 2).
19-25
October

Conrad Festival

You will find our book swap bookcase at the Conrad Festival, in the festival centre located in Czeczotka’s Palace.
22
November

Second Life of a BookGood morning, ICE Kraków

We meet at 11:00 at the ICE Kraków Congress Centre. We invite families with children – we will exchange primarily books for children, but we also accept literature for adults.
13
December

Second Life of a Book

We meet at 15:00 in the Wyspiański Pavilion (pl. Wszystkich Świętych 2).