23
luty

Drugie życie książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego (pl. Wszystkich Świętych 2).
21
marca

Edycja specjalna – Międzynarodowy Dzień Frankofonii

 (WYDARZENIE ODWOŁANE)
25
kwietnia

Edycja specjalna – Książka i Róża

(WYDARZENIE ODWOŁANE)
24
maja

Drugie Życie Książki

(WYDARZENIE ODWOŁANE)
4-7
czerwca

Festiwal Miłosza

(WYDARZENIE ODWOŁANE)
21
czerwca

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego (pl. Wszystkich Świętych 2).
26
lipca

Edycja specjalna Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK

Spotykamy się o godz. 15.00 w Bibliotece Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK (ul. Lipowa 4).
23
sierpnia

Edycja specjalna w Nowej Hucie

Spotykamy się o godz. 15.00 w Cafe NOWA Księgarnia (os. Zgody 7).
13
września

Drugie Życie Książki – Urodziny Lema

Spotykamy się o godz. 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego (pl. Wszystkich Świętych 2) i wymieniamy się przede wszystkim fantastyką, ale również innymi gatunkami.
11
października

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego (pl. Wszystkich Świętych 2).
19-25
października

Festiwal Conrada

W centrum festiwalowym podczas Festiwalu Conrada (Pałac Czeczotka) znajdziecie nasz regał bookcrossingowy.
22
listopada

Drugie Życie Książki – Dzień dobry ICE Kraków

Spotykamy się o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Zapraszamy rodziny z dziećmi – będziemy wymieniać się przede wszystkim książkami dla dzieci, ale przyjmujemy również literaturę dla dorosłych.
13
grudnia

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego (pl. Wszystkich Świętych 2).

Second Life of a Book 2020 – Schedule of exchange

 

23
February

Second Life of a Book

We meet at 15:00 in the Wyspiański Pavilion (pl. Wszystkich Świętych 2).
21
March

Special edition International Francophonie Day

(THE EVENT HAS BEEN CANCELLED)
25
April

Special edition Book and Rose

(THE EVENT HAS BEEN CANCELLED)
24
May

Second Life of a Book

(THE EVENT HAS BEEN CANCELLED)
4-7
June

Miłosz Festival

(THE EVENT HAS BEEN CANCELLED)
21
June

Second Life of a Book

We meet at 15:00 in the Wyspiański Pavilion (pl. Wszystkich Świętych 2).
26
July

Special edition MOCAK Museum of Contemporary Art

We meet at 15:00 at the Library of MOCAK Museum of Contemporary Art (ul. Lipowa 4).
23
August

Special edition in Nowa Huta

We meet at 15:00 at Cafe NOWA Księgarnia (os. Zgody 7).
13
September

Second Life of a Book Stanisław Lem’s Birthday

We meet at 15:00 in the Wyspiański Pavilion (pl. Wszystkich Świętych 2) and we exchange primarily science-fiction, but also other genres.
11
October

Second Life of a Book

We meet at 15:00 in the Wyspiański Pavilion (pl. Wszystkich Świętych 2).
19-25
October

Conrad Festival

You will find our book swap bookcase at the Conrad Festival, in the festival centre located in Czeczotka’s Palace.
22
November

Second Life of a BookGood morning, ICE Kraków

We meet at 11:00 at the ICE Kraków Congress Centre. We invite families with children – we will exchange primarily books for children, but we also accept literature for adults.
13
December

Second Life of a Book

We meet at 15:00 in the Wyspiański Pavilion (pl. Wszystkich Świętych 2).