27
maja

Edycja specjalna – Święto Rodziny Krakowskiej

Edycja specjalna w ramach Święta Rodziny Krakowskiej w parku Jordana. Dodatkowo między godziną 11.00 a 19.00 na miejscu znajdziemy również regał bookcrossingowy.
18
luty

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego.
25
marca

Edycja Specjalna – Krakowski Festiwal Komiksu

Spotykamy się o godz. 14.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (ul. Rajska 1), wymieniamy się komiksami i powieściami graficznymi.
22
kwietnia

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (ul. Rajska 1). Wymiana odbędzie się w ramach Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”.
29
kwietnia

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15.00 ramach festiwalu OFF Camera w Miasteczku Filmowym na Placu Szczepańskim.
20
maja

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Spółdzielni „Ogniwo” (ul. Paulińska 28).
10
czerwca

Edycja Specjalna – Festiwal Miłosza

Centrum Festiwalowym podczas Festiwalu Miłosza znajdziecie nasz regał bookcrossingowy.
17
czerwca

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego.
29
lipca

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o godz. 15.00 w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK (ul. Lipowa 4).
26
sierpnia

Edycja Specjalna – Piknik Krakowski w Parku Decjusza

Spotykamy się o godz. 14.00 w Parku Decjusza w namiocie Krakowskiego Biura Festiwalowego.
16
września

Drugie życie książki

Spotykamy się o godz. 14.00 na Rodzinnym Pikniku z Książką w Parku Jordana.
23
września

Edycja specjalna – Europejski Dzień Języków

Spotykamy się o godz. 15.00 w księgarni Massolit, wymieniamy książki w języku angielskim.
28
października

Edycja Specjalna – Festiwal Conrada

W Centrum Festiwalowym podczas Festiwalu Conrada znajdziecie nasz regał bookcrossingowy.
18
listopada

Drugie Życie Książki

Spotykamy się o 15.00 w Pawilonie Wyspiańskiego.
16
grudnia

Edycja Specjalna

Spotykamy się o 16.00 w Pawilonie Wyspiańskiego (Pl. Wszystkich Świętych 2).
18

February

Second Life of a Book

We will meet at 3.00 p.m. at the Wyspiański Pavilion.
25

March

Special Edition – Krakow Comic Book Festival

We will meet at 2.00 p.m. at the Regional Public Library (1 Rajska Street). We will exchange comic books and graphic novels.
22

April

Second Life of a Book

We will meet at 3.00 p.m. at the Regional Public Library (1 Rajska Street). The book exchange will take place within the Book and Rose Małopolska Book Days.
29

April

Second Life of a Book

We will meet at 3.00 p.m. within the OFF Camera Festival at the Outdoor Cinema on the Szczepański Square.
20

May

Second Life of a Book

We will meet at 3.00 p.m. at the “Ogniwo” Cooperative (28 Paulińska Street).
10

June

Special Edition – Miłosz Festival

You will find our book crossing shelves at the Festival Centre during the Miłosz Festival.
17

June

Special Edition – Miłosz Festival

We will meet at 3.00 p.m. at the Wyspiański Pavilion.
29

July

Second Life of a Book

We will meet at 3.00 p.m. at MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow (4 Lipowa Street).
26

August

Special Edition – Krakow Picnic in the Decius Park

We will meet at 2.00 p.m. at the Krakow Festival Office tent in the Decius Park.
9

September

Special Edition – literary plein air along the Vistula Boulevards

We will meet at 2.00 p.m. at the Krakow UNESCO City of Literature tent.
23

September

Special Edition – European Day of Languages

We will meet at 3.00 p.m. at the Massolit Bookstore. We will exchange English-language books.
28

October

Special Edition – Conrad Festival

You will find our book crossing shelves at the Festival Centre during the Conrad Festival.
18

November

Second Life of a Book

We will meet at 3.00 p.m. at the Wyspiański Pavilion.
16

December

Special Edition

We will meet at 4.00 p.m. at the Wyspiański Pavilion.